به نام خدا
لازم دیدم بگویم چرا به میرحسین موسوی رای نمی دهم.
این فیلمی است که در آن سخنرانی آقای خامنه ای پس از 18 تیر به نمایش درآمده است و در آن ایشان به این صورت دشمنان را خطاب قرار می دهند: «این دشمنان بدانند، خواب برگشتن امریکا به این کشور خوابی پریشان و غیر قابل تعبیر است!».
خوب چند سؤال ساده از آقای موسوی:
  1. شما فرموده بودید که زمان اصلاحات احساس نگرانی نمی کرده اید و برای این اظهار نظر نمی کردید. اصلا شما آن موقع ساکت بوده اید. حالا دم از مقام معظم رهبری می زنید؟
  2. سؤال دوم از شما این است که آقای خامنه ای چه کسانی را دشمن نامیدند؟ چه کسانی بودند که بغض در گلوی ایشان آوردند؟ آیا همان افراد نیستند که حالا از شما طرافداری می کنند و شما از طرفداریشان استقبال می کنید؟ آیا فقط آقای احمدی نژاد است که دشمن است؟
فعلا کاری ندارم به چه کسی رای می دهید، می خواهم بگویم اگر به موسوی رای می دهید باید پاسخ دو سؤال بالا را در سخنان ایشان یافته باشید وگرنه احتمالا برای جمهوری اسلامی ارزشی قائل نیستید یا انتخابات را شوخی گرفته اید.
سخنان حسن عباسی در دانشگاه اصفهان در 22 اردیبهشت امسال را با عنوان جمهور دهم حتما ببینید: + + + + + + +
یا علی
------------------------------------------------------------------------
پی نوشت:
- این روزها متاسفانه روزهای نوشته های عمیق نیست. در عین حال مدت هاست که درگیر مسائل ازدواج هستم در نتیحه