من مطمئنم امریکا وقتی می خواست حال ایران را سر پرونده هسته ای بگیرد فکرش را نمی کرد که این کارش به ایران فرصتی برای ایستادن و خودنمایی می دهد.

من مطمئنم امریکا روزی که قرآن را آتش می زد فکرش را نمی کرد که این کارش باعث شود آتش به ملک خودش بیفتد و مصر و لیبی و تونس از دستش دربیاید.

من مطمئنم وقتی BBC فراخوان راهپیمایی 25 بهمن را می داد فکرش را نمی کرد که این باعث شود حتی هاشمی رفسنجانی هم علیه فتنه موضع بگیرد!

من مطمئنم وقتی بالاترین برای 10 اسفند فراخوان می داد فکر نمی کرد که ادعای حبس موسوی و کروبی با وجود نگرفتن راهپیمایی باعث بی ناموس شدن جنبش سبز می شود.

من مطمئنم روزی که انگلیس در خیابان های ایران فتنه می کرد فکرش را نمی کرد که این کارش باعث شود ملت ایران به جای آقا بگویند امام خامنه ای.

من مطمئنم وقتی اسرائیل به غزه حمله می کرد فکرش را نمی کرد که با این کارش دارد عمر خودش را نصف می کند.

من مطمئنم اگر ضد انقلاب تمام زورش را پارسال نمی زد تلویزیون هیچ وقت به خودش زحمت نمی داد برنامه شاخص را درست کند.

من مطمئنم اگر جنبش سبز بوجود نمی آمد خیلی از ماها تاریخ اسلام و انقلاب را به این خوبی یاد نمی گرفتیم.

من مطمئنم اگر دشمن ما این قدر احمق نبود ظهور آقا امام زمان علیه السلام حالا حالاها نزدیک نمی شد.