یکی از رفقای هم ریخت خودمان (از نظر فکری!) برای این که اثبات کند آقای قالیباف از خوش‌شابقه‌ترین اصولگرایانی است که الان در صحنه سیاست حضور دارد و در نتیجه باید در اتحاد اصولگرایان به او سهمی جداگانه اختصاص داد مطلبی نوشت و در آن لینک‌های سایت آفتاب نیوز در یکی از روزهای نزدیک به انتخابات سال 84 را ارسال کرد تا از روی آن اثبات کند که هاشمی رفسنجانی و محمد باقر قالیباف در آن سال با هم زاویه جدی داشته‌اند و در نتیجه نمی‌توان وی را دروازه ورود مجدد هاشمی به عرصه سیاست کشور دانست.

اما این دوست ما ناخودآگاه خدمت مهمی کرد. یکی از این لینک‌ها درباره نامه‌ی سرداران سپاه به سید محمد خاتمی پس از وقایع تیر 78 بود که با عنوان «متن کامل نامه‌ی فرماندهان سپاه به خاتمی»
در سال 84 توسط سایت آفتاب‌نیوز (از روی نسخه همان روزهای روزنامه جمهوری اسلامی) بازنشر داده شده بود (+). محتوای نامه هشدار به رئیس جمهور وقت برای ایستادگی در برابر جریان‌های برانداز بود که در زمان خود حقیقتاً نامه‌ای در خود توجه و قابل تقدیر بوده است.

ولی سؤال اینجاست که چرا سایت آفتاب نیوز اقدام به انتشار چنان نامه‌ای پس از 6 سال از انتشار آن کرده بود؟ پاسخ در متن خبر وجود دارد:
«نکته جالب در این میان امضای محمد باقر قالیباف در زیر نامه است. فرمانده مستعفی نیروی انتظامی که این روزها بیش از پیش می کوشد خود را اصلاح طلب نمایش دهد، در زمره امضا کنندگان نامه تهدید آمیزی به خاتمی بود که خواهان توقف روند اصلاحات شده بود! نامه ای که با واکنش سریع سران نظام مواجه شده و مخالفت شدید آنان را با دخالت نظامیان در انتخابات به همراه داشت.»

و یاد سخنان حمید رسایی در یکی از جلسات امسال می‌افتم که می‌گفت آ.قالیباف در انتخابات 84 هویت و گذشته‌اش را نفی کرد.

البته تذکر مهم اینجاست که درباره کسی مثل قالیباف نباید تنها با یک اماره و شاهد حکم کرد. درباره عملکرد ایشان البته سخن فراوان است که کوران انتخابات احتمالاً ما را مجبور به نگاشتن بیشتر درباره آن خواهد کرد.