بسم الله

خبر رحلت حاجاقا مجتبای تهرانی رحمة الله علیه ما با خبر خوانده شدن نماز بر پیکر ایشان توسط رهبر عزیز انقلاب حفظه الله همراه شد. علاوه بر این مجلس بزرگداشت ایشان در حسینیه امام خمینی رضوان الله تعالی علیه از سوی رهبر انقلاب برگزار شد. از رابطه حاجاقا مجتبی با حضرت آقا خبردار بودم ولی راستش این خبرها مرا متعجب کرد.


توضیح این‌که رهبر انقلاب برای ارتحال مراجع عظام و شخصیت‌های بزرگ معمولاً مراسم بزرگداشتی از سوی خودشان (مطابق اصطلاح سایت دفتر آقا) در مدرسه عالی شهید مطهری (مسجد سپهسالار) برگزار می‌کنند. مثلاً طبق مطالب سایت ایشان مراسم بزرگداشت آیت الله اراکی از سوی رهبر انقلاب در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد. مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی گلپایگانی نیز در مدرسه عالی شهید مطهری از سوی رهبر انقلاب برگزار شد. مراسم آیت الله مرعشی نجفی نیز در همین مدرسه از سوی رهبر انقلاب بوده است. مراسم ارتحال آیت الله میرزاجواد تبریزی + و آیت الله فاضل لنکرانی + هم در مدرسه عالی شهید مطهری از سوی رهبری انقلاب برگزار شد. ایشان برای افراد برجسته‌ای همچون آیت الله مجتهدی تهرانی و آیت الله حق‌شناس به صدور پیام تسلیت اکتفا نمودند.

اما گروه دیگری از شخصیت‌ها هستند که ایشان ظاهراً طور دیگری درباره‌یشان رفتار می‌کنند. به عنوان مثال مراسم آیت الله مشکینی در بیت خود رهبر انقلاب و در حسینیه امام خمینی برگزار شد. ایشان برای همسر حضرت امام هم در حسینیه امام خمینی مراسم گرفتند و حتی نماز ایشان را هم خودشان قرائت نمودند. درباره آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه نیز ایشان مراسم را در حسینیه امام خمینی گرفتند و گفته می‌شود به دلیل حضور ایشان در استان کردستان نماز آقای بهجت توسط آیت الله جوادی آملی خوانده شد.


خلاصه این‌که به نظر می‌رسد حاجاقا مجتبای ما هم از این دسته سوم بودند. هم نمازشان را آقا خواندند و هم مراسم‌شان را در بیت خودشان برگزار کردند. خدایش رحمت کند و آقای ما را برای ما نگه دارد.


راستی قبل‌تر از این‌ها (سال 73) آقا در یک سخنرانی بسیار مهمی دلیل عدم بر عهده گرفتن مرجعیت را گفته بودند. جالب است در پیام‌های تسلیت که نگاه می‌کنید ایشان حداقل تا یک مدتی پیام تسلیت یک مرجع تقلید را به مرجع تقلید بزرگ بعدی می‌داده‌اند. مثلاً پیام آیت الله العظمی گلپایگانی را به آیت الله اراکی داده‌اند.

    نویسنده: محمد مهدی میرزایی پور     -